Avtalsvillkor

Allmänt

I samband med beställning från vår webbplats, profitbyte.se, eller vid accept av offert utgiven av Profitbyte AB accepterar du våra allmänna- och tjänstespecifika villkor. Villkoren publiceras alltid på vår webbplats, www.profitbyte.se/villkor/.

Det åligger Uppdragsgivaren att själv ta del av de allmänna villkoren inför accept av offert eller genomförande av beställning från vår webbplats.

Eventuella uppdateringar av villkoren publiceras också här. Det åligger dig att hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar i enlighet med villkoren.

Våra villkor

Avtalspart

Profitbyte AB, 556779-9811
Odenskogsvägen 27-29
831 48 Östersund

Kontaktuppgifter

Telefon: 063-501 19 00, 08-408 362 00
E-post: info@profitbyte.se