Information om integritet och dataskydd

Vår personuppgiftsbehandling

Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på vår sida för personuppgifter.

Personuppgiftsbiträde

Vid vissa tillfällen kan du ha behov av att föra över personuppgifter till oss vid nyttjande av våra tjänster. Exempel på sådana tillfällen kan vara om köper ett webbhotell av oss och på din hemsida publicerar namn eller bilder på dina anställda, eller om du hyr en virtuell server av oss för att exempelvis installera ett kundhanteringssystem.

Vid dessa tillfällen är det du som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna, och vår relation behöver regleras i ett personuppgiftsbiträdesavtal oss emellan. Personuppgiftsbiträdesavtalet är en bilaga till tjänsteavtalet och tecknas oftast separat. Om du har behov av att föra över personuppgifter till oss så är du välkommen att kontakta oss.

Det är viktigt att du har koll på vilka personuppgifter du behandlar i din verksamhet. Du får aldrig utnyttja våra tjänster för att behandla personuppgifter på ett sätt som bryter mot dataskyddsförordningen eller annan lagstiftning.

Vi arbetar hårt för att säkerställa en hög säkerhet på våra tjänster. Vi har utarbetat policys och riktlinjer för arbete med bland annat backup, patchning av servrar, säkerhetsarbete och informationklassning. Under rubriken "skydd av information i vår verksamhet" nedan kan du läsa mer om hur vi arbetar för att skydda personuppgifter och annan information.

Skydd av information i vår verksamhet

Vi arbetar aktivt med att skydda information i vår verksamhet. Grunden i vårt skyddsarbete är en beslutad informationssäkerhetspolicy. Utifrån policyn tar vi fram riktlinjer och arbetsmetoder för att säkerställa att vi lever upp till det vi lovar.

En viktig del i vårt arbete är att skydda den information som förvaras i våra data center och serverhallar. Vi har därför tagit fram en särskild sida där du kan läsa mer om dataskydd i våra serverhallar.

Relevant information