Information om integritet och dataskydd

Är ni godkända för GDPR?

Både ja, och nej. Det finns ännu inget officiellt godkännande eller certifikat för upplevande av dataskyddsförordningen. Däremot arbetar vi hårt för att efterleva kraven som ställs i förordningen. På den här sidan kan du bland annat läsa om hur vi behandlar och skyddar personuppgifter som vi får från våra kunder, och hur vi arbetar för att skydda uppgifter på uppdrag av våra kunder, som personuppgiftsbiträde.

Vår personuppgiftsbehandling

Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår sekretess- och personuppgiftspolicy.

Personuppgiftsbiträde

När du nyttjar våra tjänster så kommer du ibland att dela med dig av personuppgifter till oss. Exempel på sådana tillfällen kan vara om köper ett webbhotell av oss och på din hemsida publicerar namn eller bilder på dina anställda, eller om du hyr en virtuell server av oss för att exempelvis installera ett kundhanteringssystem.

Vid dessa tillfällen är det du som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna, och vår relation regleras i ett personuppgiftsbiträdesavtal oss emellan. Personuppgiftsbiträdesavtalet är en bilaga till tjänsteavtalet. Du hittar personuppgiftsbiträdesavtalet och våra övriga villkor här.

Det är viktigt att du har koll på vilka personuppgifter du behandlar i din verksamhet. Du får aldrig utnyttja våra tjänster för att behandla personuppgifter på ett sätt som bryter mot dataskyddsförordningen eller annan lagstiftning.

Vi arbetar hårt för att säkerställa en hög säkerhet på våra tjänster. Vi har utarbetat policys och riktlinjer för arbete med bland annat backup, patchning av servrar, säkerhetsarbete och informationklassning. Under rubriken "skydd av information i vår verksamhet" nedan kan du läsa mer om hur vi arbetar för att skydda personuppgifter och annan information.

Skydd av information i vår verksamhet

Vi arbetar aktivt med att skydda information i vår verksamhet. Grunden i vårt skyddsarbete är en beslutad informationssäkerhetspolicy. Utifrån policyn tar vi fram riktlinjer och arbetsmetoder för att säkerställa att vi lever upp till det vi lovar.

En viktig del i vårt arbete är att skydda den information som förvaras i våra data center och serverhallar. Vi har därför tagit fram en särskild sida där du kan läsa mer om dataskydd i våra serverhallar.

Relevant information