Dataskydd i våra serverhallar

Att säkerställa ett gott skydd för våra servrar är av yttersta vikt för vår verksamhet, och våra kunders.

Backuper

Vi genomför dagliga backuper av våra miljöer. För våra kunder genomför vi backuper i enlighet med vad som avtalats i respektive tjänst, kom ihåg att alltid ta ansvar för dina egna backuper, om inget annat överenskommits!

Behörighet

Vem som helst får inte möjlighet att komma åt våra serverhallar. Behörighet till vår driftsmiljö är begränsad till behörigda anställda.

 • Nätverk och datacenter. Tillgång till våra nätverk och datacenter är begränsad till behöriga anställda som behöver tillgång för att kunna genomföra sina arbetsuppgifter.
 • Arbetsrum och servrar. Arbete på servrar kan göras i arbetsrum som ligger i nära anslutning till själva hallen. Behöver du som kund exempelvis genomföra hårddiskbyte på en inplacerad server kan du få tillgång till ett arbetsrum som ligger i anslutning till hallen.
 • Mötes- och besöksrum. För att upprätthålla en hög behörighetskontroll på själva serverhallarna så sker möten och andra besök med kunder i särskilda mötes- och besöksrum som inte alltid har en direkt anslutning till våra serverhallar.

Brand

 • Brandceller och motståndskraft. Våra hallar är utformade för att motstå brand i upp till 120 min. Vi arbetar även efter att ha omkringliggande brandzoner för ett extra skydd där så är möjligt.
 • Branddetektorer. Serverhallarna är utrustade med branddetektorer som är kopplade till särskilda larmanläggningar som löses ut vid brand.
 • Skyddsutrustning. Alla hallar är utrustade med brandsläckningsutrustning och annat skyddsutrustning för att snabbt kunna släcka eventuell brand inne i hallen eller omkringliggande utrymmen.

El, UPS och diesel

 • UPS, batteribackup. Vid ett strömbortfall tar batteribackupen direkt över och förser servrar och nätverksutrustning med el tills dess att dieselgeneratorerna har aktiverats.
 • Dieselgeneratorer. För att klara av ett längre strömavbrott har vi dieselgeneratorer som automatiskt aktiveras vid ett strömbortfall.

Nätverk & internet

 • Redundans. Vårt nätverk är byggt för redundans. Det betyder att en switch eller router kan gå ned utan att påverka resten av nätverket.
 • Multihomed. Som egen ISP (internetleverantör) har vi ett eget datanät med flera anslutningspunkter och separata uppkopplingar till andra operatörer.

Skalskydd

 • Inbrottsskydd. Till varje serverhall gör vi en särskild riskbedömning och implementerar särskilda åtgärder för att skydda mot inbrott. Exempelvis arbetar vi för att hålla högsta inbrottsklass på våra hallar och använder oss bland annat av dubbla passager för att komma in i själva hallen.
 • Lås. Alla hallar är utrustade med godkända lås av olika typ. Det betyder att det krävs tillgång till mer än en nyckel för att komma åt en av våra hallar.
 • Kameraövervakning. Samtliga hallar och passager till hallarna är kameraövervakade med rörelselarm och automatisk registrering. Vi lagrar även kameramaterialet på flera platser simultant.