Behandling av personuppgifter

Vissa av våra tjänster, mobilappar och webbapplikationer sparar information om dig och ditt användande av våra tjänster. Vår hemsida sparar bland annat information om ditt besök och ditt beteende på webbplatsen. Våra applikationer och webbappar sparar viss information om hur du använder applikationerna så vi kan göra dem bättre. På den här sidan kan du läsa om vilken information vi hanterar och på vilket sätt.

Ansvarig för behandlingen

Den som samlar in och är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen är Profitbyte AB (556779-9811), Odenskogsvägen 27-29, 31 48 Östersund, tfn: 063-501 19 00.

Information vi samlar in

När du beställer och använder våra tjänster eller besöker vår hemsida så samlar vi in information om dig. Här kan du se vad för information vi samlar in och på vilket sätt vi använder den.

De saker vi samlar in är bland annat:

 • Information du själv lämnar. Det kan till exempel vara ett kontaktformulär du fyller i eller en beställning du gör från vår webbplats.
 • Information om hur du använder vår webbplats och våra tjänster. Det kan till exempel vara information om vilka sidor du besöker på vår webbplats, besökets längd och på vilket sätt du navigerade till vår webbplats.
 • Information om hur du använder våra applikationer. Det kan till exempel vara information om vilka delar av applikationen som du använder mest, om du skapat olika dokument eller använt vissa knappar, etc.
 • Teknisk information. För att förbättra upplevelsen av vår webbplats och våra tjänster samlar vi in information om vilken typ av enhet du surfar från, logginformation om sökfrågor, platsinformation som din webbläsare eller enhet lämnar.
 • Cookies. Vår webbplats använder cookies. Vi använder oss även av så kallade tredjeparts cookies. Det innebär att vi sparar information på din dator för att senare kunna identifiera dig.

Hur vi använder informationen

 • För att uppfylla vår avtalsrelation. Vi använder främst insamlade uppgifter för att uppfylla vår avtalsrelation gentemot dig. Exempelvis för att besvara förfrågningar, leverera tjänster och produkter, osv.
 • Förbättringar av vår hemsida. En del av den information vi samlar in använder vi för att förbättra vår hemsida. Exempelvis vilket innehåll som är viktigast och vad vi behöver förbättra. Det kan även vara förbättringar i den tekniska plattformen vi behöver göra för att bättre passa din enhet.
 • Förbättringar av våra tjänster, produkter och appar. Statistik om hur du och andra använder våra applikationer använder vi för att bygga ännu bättre mjukvaror. Exempelvis kan vi se om vissa funktioner inte används alls eller om vissa funktioner kanske behöver byggas ut. Vi kan även använda informationen till att ge dig tips och råd om hur du kan använda mjukvarorna på bästa sätt.
 • Statistik och uppföljning. Vi använder information till att utvärdera vår annonsering och följa upp resultat från marknadsföringskampanjer. Vi använder även statistik för att förbättra våra tjänster på olika sätt.
 • Annonsering. Den information vi samlar in använder vi ibland för att göra riktad annonsering. Det betyder att vi exempelvis kan visa annonser på andra webbsidor som relaterar till de sidor du besökt på vår hemsida.
 • För att förhindra brott och missbruk. Vi sparar information om IP-adresser i vårt system för att undvika säkerhetsintrång, förhindra brott och missbruk. Exempelvis kan vi lagra information om antalet misslyckade inloggningar eller andra försök till intrång i våra datorer och nätverk. Den personuppgift som behandlas i dessa fall är IP-nummer och dessa raderas efter 30 dagar om inte uppgifterna behövs för att göra anmälan eller utredning.

Hur vi delar med oss av information

 • För vårt eget bruk. I princip uteslutande använder vi informationen vi samlar in för eget bruk. Det finns dock vissa undantag där vi delar med oss av informationen till tredje part, det är bland annat:
 • Statistikverktyg. Olika statistikverktyg vi använder, som exempelvis Google Analytics, samlar information om ditt besök på vår webbplats. Informationen delas inte vidare utan samlas enbart in för att vi senare ska kunna ta ut statistikrapporter ut verktygen.
 • Annonseringsnätverk. Genom att vi deltar i olika annonseringsnätverk som exempelvis Google AdWords, Facebook annonsering, AdRoll, mfl. samlas information in om ditt besök och så kallade tredje parts cookies kan komma att sparas på din dator. Syftet med detta är att kunna genomföra riktad annonsering baserat på dina intressområden.
 • Stadsnät. För att kunna leverera bredbandstjänster i ett stadsnät behöver vi lämna ut information kopplat till vart tjänsten ska levereras och till vem. Vi kan även komma att behandla och vidarebefordra dina personuppgifter i samband med en felanmälan av din tjänst för att kunna felsöka och avhjälpa underliggande fel i tjänsten.
 • Kundregister och fakturering. För att kunna erbjuda dig tjänster och ta betalt för dem så kommer vi att behandla uppgifterna i vårt kundregister och vårt faktureringssystem. Vi kan därför komma att lämna vidare dina personuppgifter till leverantörer av sådana system för behandling på vårt uppdrag.

Hur länge vi sparar personuppgifter

 • Uppgifterna sparas så länge de behövs. Vår utgångspunkt är att aldrig spara uppgifter om dig längre än vi behöver. Vi sparar uppgifterna så länge vi behöver för att leva upp till avtal gentemot dig, besvara förfrågningar, följa lagar, förordningar och myndighetskrav.
 • Uppgifter efter avslutad kundrelation. När du avslutar din relation med oss så kommer vi att sluta behandla dina uppgifter. Vi kan dock spara ditt fullständiga namn, företagsnamn och e-postadress i upp till ett år efter upphörandet för att kunna erbjuda dig relevanta erbjudanden. Du har rätt att när som helst meddela oss om att du inte vill ta del av ytterliggare e-postutskick.

Dina rättigheter

 • Du har rätt till ett registerutdrag. Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år, förutsatt att du har berättigade skäl, begära ett registerutdrag över vilken information som finns registrerad om dig.
 • Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Kontakta oss omgående om vi har felaktiga uppgifter som behöver korrigeras.
 • Du har rätten att bli glömd, men vi kan fortfarande behöva behandla vissa personuppgifter för att fullgöra avtal gentemot dig, på grund av gällande lagkrav eller intresseavvägning.
 • Du har rätt att invända mot vår behandling. Om du anser att vi inte får behandla uppgifterna eller om du anser att det inte finns berättigade skäl eller att vår intresseavvägning är felaktig så har du rätt att invända mot behandlingen.
 • Du har rätt att dra in ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända direktmarknadsföring.

Hur vi skyddar din information

 • Rutiner och processer. Vi har utifrån våra policys och riktlinjer utarbetat rutiner och processer som vi arbetar efter för att säkerställa en hög säkerhet. Du kan läsa mer om vårt dataskyddsarbete på vår sida om dataskydd.
 • Säkerhet i serverhallar. Vi arbetar aktivt för att tillse att våra serverhallar håller en hög säkerhet. Våra serverhallar är bland annat utrustade med kameraövervakning, ändamålsenliga lås, dubbla passerzoner samt UPS och dieselbackup. Enbart behöriga personer får tillgång till vår driftsmiljö. Andra personer som behöver tillgång till våra hallar samt gäster är alltid i sällskap med behörig personal.
 • Informationssäkerhetspolicy. Vi har en separat informationssäkerhetspolicy som behandlar hur vi arbetar för att skydda information i vår verksamhet.
 • Skydd mot obehöriga. Enbart de som behöver uppgifter för en arbetsuppgift ska ha tillgång till dina personuppgifter. Det betyder att vi inte ger tillgång till uppgifter som personer inte behöver komma åt i sitt arbete hos oss.
 • Underbiträden. Våra underbiträden arbetar aktivt med att hålla dina personuppgifter säkra och vi tecknar alltid separata personuppgiftsunderbiträdesavtal med våra underbiträden för att tillse att uppgifterna behandlas enligt vår sekretess- och personuppgiftspolicy.

Behandlade personuppgifter

Här ser du en sammanfattning över vilken information vi behandlar och på vilket sätt. Förteckningen uppdateras löpande.

Vad Kategori Personuppgifter Laglig grund Tidsgräns för lagring
Kundregister & fakturasystem Företagsuppgifter Företagsnamn
Organisationsnummer
Adress
Postadress
Telefonnummer
Fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig Avtalets längd + lagkrav
Uppgifter om juridiska personer som inte är personuppgifter sparas så länge de behövs
  Kontaktuppgifter Förnamn
Efternamn
E-postadress
Telefonnummer
Fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig Avtalets längd + lagkrav
Kontakt via telefon & e-post Företagsuppgifter Företagsnamn
Organisationsnummer
Kundnummer
Fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig Till ärendet avslutats + 30 dagar
Uppgifter om juridiska personer som inte är personuppgifter sparas så länge de behövs
  Kontaktuppgifter Förnamn
Efternamn
E-postadress
Telefonnummer
Fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig Till ärendet avslutats + 30 dagar
Webbloggar och webbstatistik Besöksinformation IP-nummer
Webbläsare & operativsystem
Besökta sidor
Besökets längd
Sökfrågor
Hänvisande webbplats
Intresseavvägning IP-nummer sparas 30 dagar
Anonymiserade uppgifter sparas obegränsad längd
Statistik från webb och app Användningsinformation Webbläsare & operativsystem
Använda knappar
Nyttjade funktioner
Intresseavvägning Anonymiserade uppgifter sparas obegränsad längd
Annonsering & remarketing Webbstatistik Visade & klickade annonser
Köpta produkter & tjänster
Besökets längd
Besökta sidor
Remarketing cookie
Intresseavvägning Uppgifterna lagras anonymiserade upp till 90 dagar

Underbiträden för behandlingen av personuppgifter

Här finner du en sammanfattning över de underbiträden vi anlitar för att hantera dina personuppgifter på vårt uppdrag. Förteckningen uppdateras löpande.

Vad Underleverantör Plats
Kundregister & fakturasystem Fortnox AB Sverige
E-post Google, Inc. Irland & USA
Annonsering & remarketing Google, Inc., Facebook Inc. Irland & USA
Stadsnät IP-Only Produktion AB, GlobalConnect AB Sverige

Om du har frågor eller funderingar kring den här policyn eller hur vi behandlar dina personuppgifter så är du alltid varmt välkommen att kontakta oss.