Installera en dedikerad Minecraft server på Ubuntu 20.04 LTS

Introduktion

Visst är det roligare att spela Minecraft tillsammans? Med en egen server kan ni spela tillsammans och samtidigt fortsätta själva om någon behöver lämna. Super smart!

I den här guiden visar vi hur du installerar en egen Minecraft server (Java edition) på din VPS eller Linux server.

Vad du behöver

För att slutföra den här guiden behöver du:

  • VPS eller annan Linux server med Ubuntu 20.04 LTS
  • SSH-klient för att ansluta till servern

Konfigurera Ubuntu

För att kunna installera en Minecraft server är det vissa förutsättningar som måste uppfyllas. I den här delen går vi igenom och installerar nödvändiga verktyg för att starta en Minecraft server.

Logga in med SSH

Anslut till din server via SSH genom nedanstående kommando om du har en installerad ssh klient i din konsol. Annars behöver du använda en ssh-klient som putty eller liknande för att anluta till servern.

ssh username@server.name

Uppdatera systemet

Innan du börjar är det en god idé att säkerställa att ditt system är uppdaterat och har de nödvändiga verktyg som behövs för att slutföra guiden.

Uppdatera systemet genom följande kommandon:

sudo apt update
sudo apt upgrade -y

Installera java

Eftersom att Minecraft kräver Java så behöver vi först installera en lämplig java version på servern. I det här fallet installerar vi openjdk som finns bundlat med Ubuntu.

sudo apt install openjdk-16-jre -y

Installera screen

Screen är ett systemverktyg som gör att din server kan fortsätta köra i bakgrunden även om du kopplar ned från servern.

sudo apt install screen

Installera Minecraft

Nu ska vi fortsätta med att ladda ned och installera Minecraft på servern.

Skapa en mapp för minecraft

Låt oss skapa någonstans att förvara alla filer som minecraft behöver. Vi skapar en ny mapp som heter “minecraft” och går sedan in i den mappen:

mkdir minecraft
cd minecraft

Ladda ner senaste versionen av Minecraft

I exmplet nedan laddar vi ned Minecraft server 1.17.1, då detta var den senaste versionen när den här guiden skrevs. Du kan hitta en nedladdningslänk för den senaste versionen av Minecraft på deras hemsida: https://www.minecraft.net/en-us/download/server

Här laddar vi ned jar filen för Minecraft server till vår Linux maskin.

wget https://launcher.mojang.com/v1/objects/a16d67e5807f57fc4e550299cf20226194497dc2/server.jar
mv server.jar minecraft_server.1.17.1.jar

Starta minecraft för första gången

När servern startas första gången skapar den en del nödvändiga filer. Starta därför minecraft första gången med det här kommandot:

java -Xmx1024M -Xms1024M -jar minecraft_server.1.17.1.jar nogui

Läs och acceptera Minecraft EULA

För att starta en Minecraft server måste du först läsa och acceptera Minecrafts EULA. Du hittar en länk till EULA:n i filen eula.txt. Läs filen genom det här kommandot:

cat eula.txt

Om du läst och godkänt villkoren behöver du visa detta genom att uppdatera filen eula.txt från eula=false till eula=true

sed -i 's/eula=false/eula=true/g' eula.txt

Bekräfta att EULA blev accepterat genom att läsa filen igen:

cat eula.txt

Texten borde nu ha uppdaterats till eula=true

Konfigurera brandväggen

Minecraft kräver att porten 25565 är öppen och vi behöver därför se till att öppna för detta i Ubuntus brandvägg. Du gör detta genom följande kommando:

sudo ufw allow 25565

Starta Minecraft servern

Eftersom att servern kommer att stanna om vi lämnar vår SSH-session så behöver vi använda verktyget screen så att att servern kan köras i bakgrunden, även när vi inte är anslutna.

Starta screen:

screen -S minecraft_server

När screen startat och du fått en ny konsol kan du starta Minecraft servern:

java -Xmx1024M -Xms1024M -jar minecraft_server.1.17.1.jar nogui

För att lämna screen men fortfarande ha servern körandes i bakgrunden klickar du: Ctrl + A och sedan Ctrl + D för att koppla ifrån screen.

När du sedan återansluter och vill öppna Minecraft konsolen kan du skriva följande kommando:

screen -r minecraft_server

Sammanfattning

Bra jobbat! Om du följt guiden bör du nu ha din minecraft server igång.

Om du är i behov av en VPS för din egen Minecraft server så kan du beställa det av oss från vår VPS sida.


Installera Linux, Nginx, MySQL och PHP på Ubuntu 18.04

Nginx tillsammans med PHP passar utmärkt som utvecklingsplattform på Ubuntu Linux. I den här guiden...