Installera Linux, Nginx, MySQL och PHP på Ubuntu 18.04

Introduktion

Nginx tillsammans med PHP passar utmärkt som utvecklingsplattform på Ubuntu Linux. I den här guiden kommer vi sätta upp nginx webbserver för att visa sidor till dina besökare samt installera PHP som skriptspråk.

När du avslutat guiden kan du utveckla PHP applikationer, installera Wordpress eller annat CMS för att hantera din hemsida eller köra din applikation.

För att slutföra den här guiden kommer du behöva en Ubuntu 18.04 server samt ett användarkonto med sudo behörigheter.

Installera Nginx Web Server

För att kunna visa webbsidor kommer vi börja med att installera nginx webbserver. Nginx är webbserver med hög prestanda och bra stabilitet.

På Ubuntu använder vi pakethanteraren apt för att installera mjukvarupaket. I det här första steget kommer vi också att behöva uppdatera paketkatalogen. Därefter installerar vi mjukvarupaketet för nginx.

sudo apt update
sudo apt install nginx

När installationen slutförts kommer servern automatiskt att starta och tjänsten köras på din server.

Beroende på hur din brandväggskonfiguration ser ut kan du behöva lägga till en regel i ufw brandväggen för att kunna visa sidor.

Du kan lägga till en regel i brandväggen för att öppna port 80 och 443 genom att köra följande kommando:

sudo ufw allow 'Nging FULL'

När detta är gjort kan du verifiera att regeln lagts till och att trafiken godkänns:

sudo ufw status

Nu är det bara att ansluta till din nyligen uppsatta webbserver för att verifiera att allting fungerar som det ska. Öppna din webbläsare och ange IP-adressen till servern för att prova en anslutning http://SERVER_IP

Installera MySQL

När nginx är installerat är det dags att installera en databasserver för att kunna lagra information till siten.

För att installera MySQL genom apt använder du följande kommando:

sudo apt install mysql-server

Installera en dedikerad Minecraft server på Ubuntu 20.04 LTS

Visst är det roligare att spela Minecraft tillsammans? Med en egen server kan ni spela...