Penetrationstest

Testa företagets IT-säkerhet och er motståndskraft mot angrepp

Testa din IT-miljö och/eller dina applikationer

Oavsett om din målsättning är att testa hela er IT-miljö, delar av den eller om ni önskar testa säkerheten i en egen utvecklad applikation så kan vi hjälpa er. Vi genomför realistiska attacker inom de ramar som ni ger oss.

  • Certifierade medarbetare
  • Test utifrån en verklig angripare
  • Utförlig rapportering på funna sårbarheter och förbättringsförslag
  • Inte enbart en sårbarhetsscanning, vi genomför riktiga tester
  • Inkludera sociala angreppspunkter utifrån era önskemål

Genomförandet av tester kan genomföras på plats eller distans beroende på uppdragets krav och utformning.

Servers
OSCP Certified

Certifierade medarbetare

Alla våra medarbetare som utför penetrationstester innehar relevanta certifikat inom penetrationstestning. OSCP är ett certifikat som inte enbart intygar teoretiska kunskaper utan också praktiska kunskaper att genomföra professionella penetrationstest.

Kontakta oss för mer information

Låt oss lämna en offert på penetrationstest. Telefon: 063 - 501 19 00

Kontakta oss